Kleurenmuziek: zo werkt het

De Jostiband gebruikt Kleurenmuziek, een eenvoudig notenschrift. Inmiddels is het dé kleurennotatie voor mensen die iets eenvoudigers zoeken dan het gewone notenschrift.

Informatie voor begeleiders

Kleurenmuziek is handig voor voor mensen met een beperking. Ook slechtzienden of mensen met een hersenaandoening kunnen dankzij de duidelijke kleurenstickers (weer) beginnen met muziek maken. Ook voor jonge kinderen is de Kleurenmuziek heel geschikt. Ze kunnen dan later overstappen op het gewone notenschrift.

Het gewone notenschrift is een internationale taal voor muzikanten. De lijnen, noten en tekens laten zien wat je moet spelen en hoe. Bij de bladmuziek van de Jostiband zie je dat notenschrift ook. Maar… er staat een vertaling onder in heldere kleurenrondjes. Dat levert een muziektaal op die je snel kunt lezen.

Bestel het Kleurenmuziek-boek met handleiding en gratis stickers hier

Zo begin je

Op deze site geven we in vier mini-muzieklessen een korte introductie van de Kleurenmuziek. We gaan hierbij uit van lessen met een keyboard. Het gaat om spelen met één hand.  Dit kan gewoon met één vinger.

Kies voor een keyboard met grote toetsen en goede speakers. Natuurlijk is de kleurennotatie ook geschikt voor andere instrumenten, zoals een piano, accordeon of xylofoon.

Snaar- en blaasinstrumenten zijn vaak minder geschikt. Het is niet mogelijk om de stickers goed te plakken en ‘lezen’. Bovendien vragen blaasinstrumenten om een goede mondmotoriek. Ze zijn daardoor vaak lastig voor mensen met een beperking.

Het doel: muziek maken

De kleuren moeten drempels wegnemen. Het gaat om échte liedjes spelen en niet om het stampen van moeilijke noten. Je kunt noot voor noot het kleurenrondje op de bladmuziek aanwijzen en daarna de goede toets. Die vorm van begeleiding is intensief en levert vaak frustratie op bij mensen die een instrument leren spelen. Zij krijgen sneller en vaker het idee dat ze het ‘fout’ doen. Laat de muzikant liever zoekend en luisterend meespelen. Zing en speel veel voor.

  1. Muziek begint met stilte
  2. Na stilte komt luisteren
  3. De muziek ervaren. Wat hoor je? Ken je het liedje?
  4. De Kleurenmuziek helpt je om de muziek te spelen 

Uit ruim een halve eeuw musiceren met de Jostiband blijkt: wie de eerste drie stappen kan volgen, kan bijna altijd een instrument leren spelen. Spelend en zingend overdragen is de basis. Je traint zo het auditief geheugen. Dat maakt zelf muziek maken gemakkelijker. De Kleurenmuziek ondersteunt je daarbij. 

Het ritme: leren door meedoen

Het ritme leer je ook door luisteren en meedoen. Sommige muzikanten kunnen het ritme aflezen in de notenbalk. Zij gebruiken de kleurennotatie voor de melodie en de gewone noten voor het ritme.

Een langere handleiding vind je in het Kleurenmuziek met instrumentstickers.

Kies en download gratis onderstaande bladmuziek in Jostiband notenschrift (zonder akkoorden):
Vader Jacob
Drie Maal Drie
Lang Zullen Ze Leven
Brabant

Natuurlijk kan ook de uitgebreide versie  en andere bladmuziek besteld worden. Maak de keuze voor één van de muziekboekjes met 21 liedjes per boek in de Jostisjop.

Kleurenmuziek te moeilijk?

Bij de Jostiband zitten muzikanten met heel verschillende niveaus. Mensen met een ernstige, meervoudige beperking doen ook mee. Lees over de mogelijkheden in het kleurenmuziekboek.

Kleuren zonder bladmuziek: de basistonen

Je kunt de Kleurenmuziek nog verder vereenvoudigen. Om de kleurennotatie te begrijpen, moet je het verband leggen tussen het kleurenrondje op papier en de kleurensticker op je instrument. Dit kan lastig zijn. Ook gaat het soms te snel als je de hele melodie moet meespelen. Bij de Jostiband spelen ook mensen zonder boek een paar noten mee. Een begeleider houdt dan grote kleurenrondjes omhoog, die de mensen dan spelen.

Wij hebben voor dit doel meerdere bordjes gemaakt met een doorsnee van 40 centimeter. Ze zijn in de kleuren van de te spelen noten en ook staat de letter van de noot op het bordje. Deze muzikanten spelen dus niet de hele melodie mee. Bij een aantal maten of regels spelen ze bijvoorbeeld een basistoon uit het akkoord voor die maat of regel. Zij leren dan ook vooral door het meedoen. De bordjes bieden een visuele ondersteuning.

Kleine muziekinstrumenten: van sambabal tot triangel

Een deel van de orkestleden speelt met een speciale muziekkoffer. Hierin zitten kleine muziekinstrumenten, zoals sambaballen, triangels, tamboerijnen en andere percussie-instrumentjes (‘klein slagwerk’). Ook voor deze groep muzikanten zijn de instructies altijd helder. Je leert luisteren naar elkaar en wachten op je beurt. Precies op het juiste moment val je in.

Bestel een Jostiband muziekkoffer vol kleine muziekinstrumenten!