Het beschermen van je gegevens is heel belangrijk. We moeten wel weten naar wie we bestellingen moeten sturen. Daarom leggen we namen, adressen en zo vast. Lees hier hoe we dat doen.

Informatiebeveiliging

Bij Ipse de Bruggen en dus ook de Jostiband vinden we bescherming van informatie, inclusief persoonsgegevens, heel belangrijk. Er zijn daarom de volgende stappen genomen om te zorgen voor voldoende beveiliging.

Er is een document Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat de opzet van ons informatie-beveiligings-management-systeem beschrijft. Ipse de Bruggen gebruikt de officiële norm voor NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het beleid wordt regelmatig extern getoetst.

Ook is er een team aangesteld voor informatiebeveiliging en privacy, dat zorgt dat het beleid verder uitgewerkt wordt en elke dag de organisatie helpt om gegevens goed te beschermen.

Hoe dat gedaan wordt staat in dit document beschreven: Ipse de Bruggen Informatiebeveiligingsbeleid.pdf