Amsterdam 2021

Perspresentatie van het platform "Jostiband voor Iedereen" én het ambassadeurschap van Maan. Foto's door Fotografie Nathan Reinds.